Timočki klub je nevladino, nepolitičko udruženje građana registrovano 1998. god sa sedištem u Knjaževcu. Misija Timočkog kluba je: unapređenje, ekološki bezbednog socijalnog i ekonomskog razvoja Timočke krajine.

Šta radimo?

Do sada je kroz tri strateška programa realizovano više od 82 različitih projekata sa više od 22.528 korisnika iz 12 zemalja. Timočki klub je bio veoma aktivan na polju jačanja demokratskih institucija i transformaciji političkih procesa u Srbiji.

Resursi

Timočki klub trenutno zapošljava 4 radnika ima 12 aktivna volontera i ima 46 članova. Poseduje potpuno opremljenu kancelarija u Knjaževcu i ima Tim trenera koji je u poslednjih nekoliko godina realizovao treninge za više od 1.923 osoba.

Usluge KViSa

Od aprila 2019 Timočki klub se pridružuje timu Brokera programa „Znanjem do posla“ i kao takav kreće sa implementacijom paketa usluga: Obuka na radnom mestu i Karijernim vođenjem i savetovanjem.

KViS usluge

se realizuju kroz kombinovani pristup:

• Upoznavanje mladih sa mogućnostima za dalje školovanje nakon osnovne ili srednje škole;

• Organizaciju Realnih susreta sa stručnjacima; • Informisanje mladih o raspoloživim obukama, slobodnim radnim mestima i konkretnim zanimanjima;

• Radionice na temu razvoja „mekih“ veština;

• Nove alate u kreiranju karijere kao što su Way Fi kviz i Basic Check test.

• Individualno i grupno Karijerno savetovanje i vođenje;

LOKACIJA Trg Oslobođenja 1,

19350 Knjaževac Srbija

+381(0) 19 730 002

+381(0) 063 473 177